Prirodne karakteristike opštine

Reljef

Predeo zatalasane ravnice

Predeo opštine Odžaci je predstavljen nepreglednom i širokom ravnicom. Nadmorske visine se spuštaju prema Dunavu, gde je formiran veći broj depresija i bara kao posledica hidrološke aktivnosti velike reke. U širokom pojasu između Srpskog Miletića i Bogojeva nalazi se predeo izvornih slatina – područja sa zaslanjenim zemljištima, gde je na površinama pod solonjecom svoje stanište pronašao izvestan broj zakonom zaštićenih biljaka. Zbog celokupnog značaja očekuje se da ceo predeo ponese status zaštićenog prirodnog dobra.

Klima

Topla leta i hladne vojvođanske zime

Klima opštine Odžaci može se okarakterisati kao umereno-kontinentalna. Prosečna godišnja temperatura iznosi 10,9 stepeni C. Najhladniji je januar sa -0,3 stepeni C, dok je jul najtopliji sa 21,4 stepeni C. Ukupna osunčanost u toku godine iznosi 2.014 časova. Topla proleća i leta omogućuju sport i rekreaciju na vodama, kao i niz drugih sadržaja na otvorenom.

Vode

Razliveno prostranstvo mirnih panonskih voda

Hidrološka aktivnost Dunava kako u dalekoj prošlosti, tako i danas, u sadejstvu sa aktivnostima ljudi, stvorila je hidrološku sliku ovog predela. Deo toka koji protiče kroz opštinu Odžaci u dužini od 10 km, predstavlja njen najvredniji prirodni ambijent. Između široke dunavske vode i izvornih ravničarskih šuma, na mestu gde je reka premošćena prema Erdutu u susednoj Republici Hrvatskoj, podignuto je vikend naselje. Na omanjem pristaništu nalazi se veći broj alaskih čamaca uz čiju pomoć se može otkrivati ceo ovaj krajolik.

Na putu od Dunava prema obližnjem Bogojevu, u prirodnom procesu velike poplave početkom XX veka, stvorena su jezera Štrand. U okruženju monumentalnih topola sa peščanim plažama, jezera već duže važe za najznačajnije lokalno kupalište i izletište. Nastanak jezera je vezan za katastrofalnu poplavu iz 1926. godine. Voda sa ovog mesta se nije vratila u rečno korito. Od postojećih, najveće jezero je preuređeno u kupalište. Jezera nemaju nijednu pritoku, niti otoku, što dodatno obezbeđuje čistu vodu za kupališno-rekreativne aktivnosti. Posetiocima na su na raspolaganju plaže ukupne površine 2 ha.

Dužina kanalske mreže Hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav na prostoru opštine Odžaci iznosi 43 km. Kanali su povezani sa Dunavom i takvih su karakteristika da omogućavaju plovidbu raznolikih plovila, a posebno su pogodni za ona sa kapacitetom 10-20 putnika. Korišćenje manjih plovila omogućava daleko lakši i brži manevar, pristajanje na različitim lokalitetima, čak i relativno lak prenos preko kratkih kopnenih razdaljina, ili učestvovanje u različitim sportsko-rekreativnim takmičenjima. Činjenica je da se kanalska mreža odlikuje znatno većom čistoćom, nego u nekim drugim delovima Bačke, što omogućava i njihovo korišćenje za sportske aktivnosti.

Ritovi su jedna od najvrednijih prirodnih celina u Vojvodini. U predelu vlažnog staništa Bogojevačkog rita nalazi se veći broj bara, jezera i kanala. Jedna od najlepših – Holcer bara, okružena trskom, topolama i vrbama, predstavlja stanište prirodnog sklada, tišine i bogatstva biodiverziteta. Prema tipu preovlađujućih karakteristika on pripada takozvanim vlažnim staništima. Predeo Bogojevačkog rita je prikladan za upražnjavanje neke rekreativne aktivnosti, časove ekologije ili fotografisanje.

Fauna

U potrazi za prirodom

U prirodnoj celini Kamarište, koja se u širokoj osnovi oslanja na Dunav, nalazi se istoimeno lovište. Uslovi staništa pogoduju uzgoju srneće divljači i divljih svinja, kao i brojnih vrsta sitne divljači. Po svojoj arhitekturi prepoznatljiva lovačka kuća, uvek je na usluzi zainteresovanima za prirodne resurse ovog prostora. Jezero Provala, rečica Živa, ada Golić i gigantska stabla starih hrastova, samo su neke od prirodnih prepoznatljivosti Kamarišta.

Razgranata kanalska mreža sistema Dunav-Tisa-Dunav, u dužini od oko 40 km, neizostavni je deo vodenog prostranstva opštine Odžaci. Plovidba po ovim mirnim vodama i popularni ribolov (šaran, štuka, som, smuđ, amur, linjak i druge vrste) otkrivaju pravu sliku prirodnih vrednosti Odžaka.

*Napomena: Tekst je preuzet sa portala Turističke organizacije opštine Odžaci, međutim, Infocentar Deronje ne garantuje tačnost datih informacija. Time se odbacuje svaka garancija i Infocentar Deronje poriče bilo kakvu odgovornost za korisnikovo oslanjanje na ove informacije.