Pošalji vest

Radio D65 putem ovog web formulara omogućuje „običnim“ ljudima, građanima da izveštavaju o onome što je njima važno, na način koji je njima razumljiv.

Tradicionalni komercijalni mediji imaju veliki uticaj na mišljenje građana, koji se manifestuje kroz mogućnost da građanima ne govore šta da misle, već o čemu da misle.

Građani nezadovoljni izveštavanjem tradicionalnih medija, za koje smatraju da često ne izveštavaju o zaista bitnim društvenim pitanjima, sada su na našoj web stranici www.radiod65.co.rs u mogućnosti da sami ponude svoje viđenje stvarnosti.

Sada su građani u mogućnosti da putem ovog formulara

Naslov vesti*

Tekst vesti*

Autor – Ime i Prezime*

Vaš Email*

Dodaj sliku za vest

Autorska prava*
 Dajem dozvolu da moja vest bude objavljena na www.radiod65.co.rs